İmplant

Kaybedilen doğal dişlerinizin yerine uygulanan dental implantlar, üzerine kuron, köprü ve protezlerin sabitlenebilmesi için çeneye yerleştirilen tamamen doku dostu küçük metal vidalardır. Dental implantlar sayesinde kaybedilen fonksiyon ve estetik geri kazanılır. Dişsizliğe bağlı görülen gülümsemekten çekinme gibi sosyal endikasyonların yanında dental implantların üzerine yapılan protetik tedavilerle etkili bir çiğneme de sunuyoruz hastalarımıza.